תמונות עבודות משתתפי הקורסים

בתמונות המצורפות תוכלו לראות ולחוות חלק מעבודותיהם של משתתפי הקורסים בסטודיו.
אין חלוקה לרמות בין המשתתפים, וגם לא בין העבודות המוצגות. תוכלו לראות עבודות מסובכות לצד עבודות קלות יותר, יש מקום לכולם.
הפעילויות בירושלים מתקיימות בסטודיו שלי ובהן כל אחד ואחת יוצרים על פי קצב ההתקדמות שלהם, על פי האופי האישי של כל אחד ועל פי נטיית ליבו. דבר אחד ברור מכל העבודות – כולם נהנים ומתרגשים כאשר עבודה שעבדו עליה הרבה זמן מגיעה לסיומה ורואים את התוצאות.